Home Hoạt động công ty Tuyển dụng

D'FURNI

Tuyển dụng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Nhân viên bán hàng online


 

Chịu trách nhiệm thực hiện công tác tư vấn khách hàng, bán hàng, chăm sóc khách hàng và thực thi các chính sách bán hàng của Công ty

 

Trưởng phòng kinh doanh dự án


 

Chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh dự án, xây dựng các kế hoạch kinh hoạch và điều chỉnh các kế hoạch đó phù hợp với chỉ định của cấp trên nhằm đạt mục tiêu doanh số

 

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án


Thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo theo một số các nghiệp vụ được phân công (kế toán thanh toán nội bộ, kế toán mua bán- công nợ, kế toán hàng hóa, tài sản cố định…)

 

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án VPĐD Hà Nội


Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm theo yêu cầu hoặc chủ động nếu có các sản phẩm mới

Trực tiếp tiếp nhận thông tin đơn hàng, xử lý đơn hàng (báo giá, lập đơn hàng)...

 

Lượt truy cập: 1100013
-->