Home Hoạt động công ty Tuyển dụng

D'FURNI

Tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh-01/2018(Đang tuyển)

 Thực hiện công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng  và thực thi các chính sách bán hàng của Công ty

 

Chuyên viên Marketing-01/2018(Đang tuyển)

thủ kho

 Thực hiện các công tác quản trị thương hiệu, quản trị truyền thông nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh, quảng bá hình ảnh thương hiệu Công ty.

 

Nhân Viên Mua Hàng-11/2017(Đang tuyển)

thủ kho

 Thực hiện mua hàng hóa, vật tư theo đúng quy trình và yêu cầu của Công ty. Đồng thời tham mưu cho cấp quản lý trong việc tìm kiếm, lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp.

 

Nhân Viên Kế Toán _ 21/6/2016(Hết hạn)

thủ kho

Thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo theo một số các nghiệp vụ được phân công (kế toán thanh toán nội bộ, kế toán mua bán- công nợ, kế toán hàng hóa, tài sản cố định…)

 

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh (hết hạn)

thủ kho

Mọi người nói bạn còn trẻ nhưng chưa tham vọng?
Hãy trả lời họ bằng kết quả sau 2 năm tham gia vào phòng kinh doanh sỉ của D’FURNI. Với nền tảng 10 năm xây dựng kênh phân phối, bạn sẽ thể hiện năng khiếu kinh doanh, khát khao thành đạt, thích vượt qua thử thách bằng cách đeo đuổi đam mê tới cùng...

 

Lượt truy cập: 748091
-->